Välkommen!

En katthemsida till tänker du kanske! Mjaa…inte riktigt…
Webbplatsen handlar inte bara om katter….men

katt.in annonsDen 11 jan 2018 lämnade Regeringen över en remiss till Lagrådet om NY DJURSKYDDSLAG.
Ett underlag för ny Djurskyddslag togs fram 2011. Inget hände fram tills nu! Läs mer under AKTUELLT.

Det verkar som om det inte blir någon bra lag för katter och i synnerhet hemlösa katter!! pga regeringens flathet.

Varför finns det hemlösa katter?
Brister i ägaransvaret?
Dåliga lagar?
Inga katter i en ny djurskyddslag?!!

 


Läs mer under menyn >KATTER< och under >AKTUELLT<
Se KATT.IN utställning! Under menyn KATTER>Utställning.

OBS! Den ideella föreningen KATT.IN lägger ner den 31 december 2017,
efter 5 års hårt arbete med information kring kattägande och katters utsatthet som hemlösa. Vi lämnar över stafettpinnen.
Hemsidan här kommer att finnas kvar.


Bild tvångsmatning gäss”Så mår djuren som ger oss vår mat”
Larmrapporter vittnar om hur dåligt det egentligen är ställt. Tvångsmatning av gäss för gåslever! Titta på denna vidriga bild. Plockning av dun från levande fåglar! Pälsen rycks av från levande angorakaniner. Bara några exempel. Forskare världen över säger att vi måste tillbaka till småskalighet både för djurens och vår egen skull s k ekologisk tillväxt. Vi sägs ha valfrihet.


SkD_insektart_nyyHar djuren vi äter det? En studie vid Lunds universitet visar att humlor och andra vilda bin skadas av de vanliga insektsmedlen med neonikotinoider, som står för mer än en femtedel av världsmarknaden. Frön till bl a raps och sockerbetor behandlas med ämnet innan sådd. Forskarna konstaterade att bina helt upphörde att föröka sig vid de neonikotinoidbehandlade fälten i studien.
(Källa: Tidskriften Natur sep 2015)
Vad gör vi när jordarna är så utarmade att inget kan växa där och inget mikroliv kan leva där. När inga bin och insekter finns och kan pollinera växter. Väldigt mycket vi äter är beroende av detta! Vi människor måste börja inse att vi inte har rätt att behandla djur och natur på det dåliga sätt som vi gör.

Vi tar oss den rätten….
Djur har ett egenvärde och finns där inte för människan egentligen. De val DU gör har direkt genomslag på den som försöker tjäna pengar på dina val. Vem vill du gynna? Det multinationella företaget eller djuren? Fortsätter vi tillåta exploatering av djur för människans vinning skull drabbar det oss själv till slut.
Att behandla människoliv, djurliv och natur med respekt är viktigare än alla pengar i världen. Att lära sig detta i unga år är det allra viktigaste. Internationell forskning visar dessutom att djurplågare ofta, förr eller senare, också börjar plåga människor.

Katter älskar människoretikett Hemlös Nej tackOscar o Olga tränar agility