Välkommen!

En katthemsida till tänker du kanske! Mjaa…inte riktigt…
Webbplatsen handlar inte bara om katter….men

Annons katt.in
Vi syns med vår ”annonsuppmaning” i tidningen LAND under nov och dec 2017.

Varför finns det hemlösa katter!

Brister i ägaransvaret?
Dåliga lagar?
Inga katter i en ny djurskyddslag?!!

Ett underlag för ny Djurskyddslag togs fram 2011. Inget har hänt! Det sades våren 2017 och dessutom går ryktet  att katter inte kommer att få någon ”högre status” dvs stärkt ägaransvar i en eventuellt kommande djurskyddslag.  Varför lyssnar politiker inte på utredaren av Ny Djurskyddslag SOU 2011:75? Nu är det augusti 2017 och inget har hänt!

Se vår utställning! Under menyn KATTER>Utställning.
D
en ideella föreningen KATT.IN handlar om katter. Observera dock att föreningen inte tar hand om katter! Det vill vi att ägarna själv ska göra.

Läs mer under menyn >KATTER< och under >AKTUELLT<


Bild tvångsmatning gäss”Så mår djuren som ger oss vår mat”
Larmrapporter vittnar om hur dåligt det egentligen är ställt. Tvångsmatning av gäss för gåslever! Titta på denna vidriga bild. Plockning av dun från levande fåglar! Pälsen rycks av från levande angorakaniner. Bara några exempel. Forskare världen över säger att vi måste tillbaka till småskalighet både för djurens och vår egen skull s k ekologisk tillväxt. Vi sägs ha valfrihet.
Har djuren vi äter det?

SkD_insektart_nyyVad gör vi när jordarna är så utarmade att inget kan växa där och inget mikroliv kan leva där. När inga bin och insekter finns och kan pollinera växter. Väldigt mycket vi äter är beroende av detta! Vi människor måste börja inse att vi inte har rätt att behandla djur och natur på det dåliga sätt som vi gör.

 

Vi tar oss den rätten….
Djur har ett egenvärde och finns där inte för människan egentligen. De val DU gör har direkt genomslag på den som försöker tjäna pengar på dina val. Vem vill du gynna? Det multinationella företaget eller djuren? Fortsätter vi tillåta exploatering av djur för människans vinning skull drabbar det oss själv till slut.

Att behandla människoliv, djurliv och natur med respekt är viktigare än alla pengar i världen. Att lära sig detta i unga år är det allra viktigaste. Internationell forskning visar dessutom att djurplågare ofta, förr eller senare, också börjar plåga människor.

Katter älskar människoretikett katt.inetikett Hemlös Nej tack