Kastrering

En kastrerad katt är en harmonisk katt. En kastrerad katt är på ett helt annat sätt trofast och hängiven, bevarar sin leklust och avlägsnar sig inte långt hemifrån om den vistas ute.

Frågeställningen bör inte vara om du ska kastrera din katt, utan när, oavsett om du har en han- eller honkatt. Katten har nu en gång blivit ett husdjur/sällskapsdjur och som ett sådant måste man ge det en ordentlig och tryggad tillvaro! Det är aldrig försent att kastrera. Fördelarna är otvetydigt fler än eventuella nackdelar, främst för katten, men också för dig. Ingreppet för hankatt är mycket lindrigare än ingreppet för honkatt, vilket kräver lite mer uppsikt strax efter op.

Sveriges Veterinärförbunds normgrupp har tagit fram en rekommendation om kastrering av katt (2015-03-30) som du kan läsa som pdf här:
svf rek ang kastrering katt 150330.

KATT.IN har markerat några avsnitt som vi tycker är väldigt viktiga. Enligt svf kan kastrering ske långt tidigare än som det ”sades” förut: ”kastrering tidigast vid 6 mån ålder”, ”och att honkatt först skulle ha fått en kull ungar”. Detta gäller inte längre.
Läs mer på Sveriges Veternärförbunds hemsida www.svf.se.

LÄS MER OM KASTRERING HÄR: Kastrering han- eller honkatt.pdf
Lär dig lite till: Kastrering innan o efter.pdf

Vilken katt tror du är mest harmonisk efter sin kastreringsoperation? Op med flanksnitt utan halskrage, läkningstid ca 5-7 dgr, eller den med buksnitt läkningstid ca 7-10 dgr, som förutom halskrage har ett större sårsnitt på buken som belastas mer? Prata med din veterinär. Alla utför tyvärr inte flanksnitt.

Katt i halskrage                Flanksnitt katt
Buksnitt ca 5 cm. Halskrage.          Flanksnitt ca 1-2 cm.

Flanksnitt detalj katt