Material

Du får lov att använda materialet men glöm inte att ange källan.
OBS! Bilder och KATT.IN Utställning tillhör KATT.IN.

LänsstyrelsenSkåneKATT_pdf
Läs här Länsstyrelsen Skånes pdf där de, precis som KATT.IN, vill att alla katter ska ha en ägare och att man ska kastrera och ID-märka sin katt.

Nytt juli 2015: Länsstyrelsen Skåne klistermärke katt
Läs pdf LstSkåne_Akt Info0715 Positiv inställning till TNR-M där det viktiga betonas, m:et som står för ”manage”, hantera, sköta.

På Länsstyrelsen Skånes hemsida finns detta klistermärke att ladda ner.

 

 

Länsstyrelsen Västra Götaland Info Katt pdf
Vi har fått lov att använda och sprida denna information som Länsstyrelsen i Västra Götaland har på sin hemsida. Vi tycker den är mycket adekvat och önskar att fler länsstyrelser såg saken på samma sätt. Då skulle kattens status höjas och respekteras bättre.

www.rede.se – Läs mer om REDE på deras hemsida
Långsiktigt och vetenskapligt baserat värdegrundsmaterial för förskolor och skolbarn 6-12 år. Gå in på deras hemsida och läs och ladda ner kostnadsfritt material. REDE står för Respekt Empati Djur Etik. Läs här deras rede-folder.pdf.