Om oss

Vilka var vi då?

KATT.IN var en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening och inte någon traditionell kattförening. Föreningen upphör 2017-12-31.

”Vi är människor med olika bakgrund, ålder, och yrken men med samma värdegrund. Några av oss har tagit steget till att vara politiskt aktiva, med förhoppning att kunna påverka. Alla kan göra detta. Gå med, lokalt i din kommun, i ett parti som du känner stämmer med dig själv och välj att vara så aktiv som du själv vill. All politik bygger på detta.

frukost2

Gemensam frukost

Det blev utgångspunkten för denna ”teoretiska” förening. Vi hjälper inte katter rent fysiskt, men tror att det behövs mycket information kring kattägande för att få slut på ökningen av hemlösa katter. Vi tror också att det hänger ihop med hur människor ser på djurliv och natur. Att vi alla behöver omvärdera kunskaperna och ändra attityder om annat liv och varför vi ska ha bättre respekt för alla djurs liv. De flesta djur är väldigt sociala varelser precis som människan. Lär dig mer om djur. Detta kommer i sin tur att öka respekten för människoliv.

Vi tror nämligen att om vi får människor att förstå: ”Katten är Sveriges mest vanvårdade djur. Svagt lagskydd, låga hanteringskrav och katternas fortplantningsförmåga är tre av anledningarna till att många kattägare halkar efter i skötseln av sina djur” (från tidn Kattliv nr 2/2013 djurskyddskontrollant Västra Götaland). Kattproblemen är nära oss alla och kan avhjälpas ganska enkelt med att ägarna själv tar ansvar för sina djur. Om ägarna skaffar bättre kunskap så kanske de förstår varför det är de som bär ansvaret för problemen och inte katten själv. Lösningen för hemlösa katter är greppbar och personknuten alltså väldigt enkel att lösa egentligen. Med detta för ögonen är det lättare att se de attitydförändringar som måste till kring katten i synnerhet och alla djur i allmänhet.
Bra djurhälsa genererar bra människohälsa!”

petsonkarmuterum