Medlemmar

Vill du bli medlem i föreningen KATT.IN?

Anmäl ditt intresse på info(at)katt.in.
Alla föreningar bygger på att det finns medlemmar. Föreningen KATT.IN är inget undantag. Vi har däremot en uppdelning med aktiv medlem och passiv medlem (stödmedlem).

Aktiv medlem
Innebär att du måste ha en aktiv arbetsuppgift i föreningen. Därför måste du anmäla ditt intresse till aktivt medlemskap. Aktiv medlem har en röst på årsstämman.

Passiv medlem
Som passiv medlem (stödmedlem) betalar du bara medlemsavgift och stödjer föreningens arbete men behöver inte själv vara aktiv med någon arbetsuppgift. Ingen röst på årsstämman. Du kan vara anonym men helst vill vi ha ett namn och t ex din e-postadress till info(at)katt.in.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 300 kr per kalenderår. Sätts in på BG 136-3142. Avgiften är lika för aktiv och passiv medlem.

Naturligtvis kan du också bara ge ekonomiskt stöd till vår verksamhet.
Pengarna används till informationsmaterial, annonsering, föreningsporto och kuvert, telefoni delvis. Allt görs för att få människor att ta bättre ansvar för sina katter (djur) och för att höja respekten för djurliv. Vår personliga insats och allt annat står vi för själv ideellt.
Alla bidrag är välkomna små som stora att sättas in på BG 136-3142

VÄLKOMMEN!