Vår historia

Behövdes föreningen KATT.IN? Vi tror det i alla fall!
Föreningen upphör 2017-12-31

I slutet av november 2012 bestämde vi oss för att göra slag i sak! Nu sep 2018 har fortfarande politikerna inte förstått mycket. Katter har de i alla fall ingen känsla för. Ny djurskyddslag har skjutits upp sedan 2011! Kattfrågan ska utredas vidare??!

Syns jag

Syns jag

”Ett par av oss har varit verksamma i en traditionell kattförening. Det är ytterst energikrävande och insatserna är tidskrävande. Medlemmarna får sämre med tid och ork att driva information, opinion och ställa krav på både människor, politiker och myndigheter till bättring i just kattfrågan. Det är förfärligt vad katter får genomlida i hemlöshet. De finns där överallt, tro mig, även om du inte ser dem.

ÄR DU en ansvarsfull kattägare?