Informerar

2018-09-17
VINTERSKADOR PÅ KATT

Snö snö
Hur ska de hemlösa katterna klara sig vintertid? De riskerar att förfrysa trampdynor och öron. Var hittar de mat? De svälter oftast ihjäl om de inte får hjälp av någon människa. Särskilt de kattungar/ungkatter som fötts under året. Om katten får mat klarar den sig kanske.

VAD SÄGER LAGEN: Jordbruksverkets Djurskyddsbestämmelser KATT

”Foder och vatten
Varje dag ska du ge din katt foder av god kvalitet. Fodret ska garantera att ditt djur får en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näring. Du ska också se till att din katt inte blir över- eller underviktig. Om flera djur utfordras tillsammans ska du se till att alla har möjlighet att äta i lugn och ro, utan att störas av varandra.

För katter som vistas helt eller delvis utomhus ska du se till att katten får tillgång till vatten minst två gånger per dag. Gör det på sådant sätt att det inte omedelbart fryser, om katterna inte har tillgång till vatten från frostfri vattenautomat eller liknande.

Ovanstående text är tagen direkt ur Jordbruksverkets broschyr och vi undrar hur många av katterna på landsbygden som åtnjuter det som lagen påbjuder. I vart fall är de hemlösa katterna inte inräknade i dessa påbud. Varför? En kvinna berättade om en som varit på gårdsloppis och frågade: ”Hur gör ni med alla katter nu när ni ska flytta?” Gårdsägaren svarade: ”Det får dom som flyttar in ta rätt på.” Inte nog med att gårdsägaren bryter mot lagen om att överge djur det framgår också att han inte respekterar deras liv.


DJURSKYDDSLAG – Får man något straff när man begått brottet DJURLÅGERI?

Det finns en Djurskyddslag, om än en gammal sådan. Det finns en utredning om en ny Djurskyddslag SOU 2011:75 som ska upp på agendan under 2016. Fortfarande är den lagen inte i hamn 2018.
Varför denna flathet av landets politiker och domstolar när det gäller dessa brott?! Brott mot djur skulle kunna jämställas med brott mot barn. Båda grupperna är lika utsatta.

ATL (www.atl.se) har granskat djurplågeridomar under 2015. Deras granskning visar att fängelsestraff för djurplågeri är mycket ovanliga. En man som misshandlat sambons hund svårt vid två tillfällen till 6 mån fängelse var det strängaste straffet under 2015.

191 djurbrott bedömde landets tingsrätter. Totalt 93 domar där – 51 handlar om hund eller katt och 30 om kor,grisar, får eller getter. Resten av domarna gäller hästar, fåglar och smådjur.
>Fängelsestraff dömdes en 21-årig man till för att ha tagit livet av drygt 20 katter. På ett bestialiskt sätt om jag minns rätt. Med hänsyn till 21-åringens ålder (?) och bristande utveckling dömdes han till skyddstillsyn kombinerat med 3 mån fängelse.
>En lantbrukare vanvårdade sina djur under längre tid. Länsstyrelsen hittade ett 50-tal självdöda nötkreatur på mannens två gårdar. De hade dött av svält och /eller uttorkning. Av de 180 som fortfarande var vid liv fick 20 avlivas omedelbart. Brottet var mycket allvarligt men Umeå tingsrätt tyckte det fanns ”förmildrande omständigheter” med sjukdom i familjen och egen ohälsa”. Han dömdes till villkorlig dom och 240 timmars samhällstjänst, som han dessutom överklagat. Kan hans handlande verkligen ursäktas? Länsveterinären beskriver ärendet som det absolut grövsta hon varit med om.


Uppdaterat 2017-01-15
KATTER
Föreningen KATT.IN har tagit fram en informationsfolder där vi ställer frågan: ”Varför har inte alla katter ett hem och en ansvarsfull ägare?”.  Läs KATT.IN Informationsfolder-pdf. Det måste ses som en självklarhet att skaffar du ett djur så ska du ta hand om det. I fallet med katter, finns det massvis med myter och motsättningar som kullkastar kärnfrågan. Landsbygden verkar ha en egen syn på kattägandet. Åtminstone om man får tro LRF och många gårdsägare. På landsbygdens gårdar/hästgårdar har alltid katten fått klara sig bäst den vill. ”Så har det alltid varit”. Inte alltför sällan är det någon person som får ta hand om en herrelös katt pga detta synsätt. En attitydförändring behövs för att förändra synsättet på kattens rätt till ett tryggt och bra liv både på landsbygden och i tätorterna! Katter kommer allt som oftast gratis från landsbygden. När kattpopulationen blir för stor på en gård så vandrar katter iväg, katter är inte flockdjur. Eftersom de oftast är okastrerade så tvingas t ex hankatter vandra pga att katter är revirdjur och slåss om reviret med fruktansvärda skador som följd. Hade de nu varit vilda som mkattskadaånga envisas med att kalla hemlösa katter för, så hade de dragit till skogs. Men nej, de är helt beroende av människan alltså söker de sig till nästa gård, hjälpande människa i by eller stad. I värsta fall blir de hemlösa eller herrelösa som den nya benämningen skulle komma att bli i en ny djurskyddslag om det nu blir någon sådan.

 

etikett Hemlös Nej tackLänsstyrelsen i Västra Götaland har en bra pdf-fil Länsstyr Vä Götaland Info Katt  på sin hemsida som talar om vikten av att ta väl hand om sin egen katt.

Länsstyrelsen Skåne har också en pdf-fil SkånelänsstyrKATT_info

 


DJURUPPFÖDNINGSINDUSTRIALISERINGEN
Ett långt och krångligt ord men ett mycket tänkvärt ord. Kan du verkligen acceptera att djur behandlas som om de vore skruvar och muttrar och inte levande varelser? Multinationella företag världen över styr flödet av mat och djur genom råvarumarknaden. Istället för stål och kol så är det mat och levande djur som fraktas världen över på de mest avskyvärda sätt.
Djur kallas idag för produktionsenheter! Uppfödarna kallas för entreprenörer! Vart tog jordbrukare och bönder vägen? Är det inte fina ord nog? För många djur på för liten yta och ingen möjlighet till ett naturligt beteende med dagsljus och rörlighet. Klart de blir sjuka och behöver medicin – antibiotika. Om de inte avlivas för detsamma så hamnar de på våra matbord och vad får då vi i oss?

Forskning visar att djur i stora besättningar far illa både vad gäller sjukdomar och stress. Det är inte normalt för djur att bo instängt i stor besättningar utan möjlighet till naturligt beteende. Det fungerar inte för människor och det fungerar inte för djur. (Jämför med mänskliga flyktingläger där stress och sjukdomar finns på samma sätt pga för många på trång yta utan ”naturligt beteende”. Det är ingen skillnad vi är däggdjur alla.)

I Polen bedriver både USA och Danmark stora ”djurindustrier”. Kommer 49,90 kr fläskfilén härifrån tro? Är Sverige på väg dit? Stor risk. Hur kan det vara OK att en mobiltelefon får kosta flera tusen kronor och alla ”har råd” men fläskfilén får inte kosta 99,- för då är det alldeles för dyr mat och ingen har råd? Tittar du någon gång på Kunskapskanalen på TV? Där sänds många bra dokumentär- och faktaprogram. Se och lär. Vi tar upp en del på denna webbplats.


MAT o NATUR
Vi använder fler farliga kemikalier som aldrig förr och då vet vi att kemikalier inte är bra för Art om bi o humlornågon, varken människor, djur eller natur (läs mer på naturskyddsföreningens hemsida). De finns i precis allt, inte bara i mat. Behöver vi verkligen kemikalier i allt? Välj bort så mycket du bara kan för din egen och även andras skull. (läs mer under rubriken >Gör bra Val<. Klicka på bilden och läs artikel hämtad från SkD mån 4 mars 2013.

Mycket tänkvärt!

Flugor och människor (artikel SkD maj 2013.)
Nya rön visar att våra hjärnor är uppbyggda på samma sätt. Forskare menar att insektshjärnan och däggdjurshjärnan har gemensamt ursprung långt tillbaka i tiden. Bananflugor kan t ex drabbas av ett tillstånd som liknar djup depression hos människa. Ett sätt att mäta skillnaderna mellan olika djurs hjärnor, är att jämföra antalet  hjärnceller, neuroner, i respektive arts hjärna. Exempel: bananfluga 100 000, honungsbi 950 000,

katt 1 miljard, människa 85-100 miljarder. Källor: Science, University of Washington, (TT)

Om det är så, är det då inte stor chans att djur har samma övriga känslor som vi som smärta, glädje, sorg, matbehov, trygghet bl a. Jag tänker särskilt på alla katter som dumpats till hemlöshet och som helt plötsligt får ett helvetiskt liv om ens något liv. Särskilt när kattmamma med ungar dumpats. Översätt det till att en ung människomamma slängs ut med sina barn i skogen. Hur skulle hon klara sig?