Vad kan Du göra

Öka dina kunskaper

Höj din medvetandenivå och tänk kritiskt. Det finns många som vill tjäna pengar på dig och ditt beteende i alla möjliga sammanhang. Visserligen har alla ett fritt val till att låta sig bli utnyttjad. Men är det så bra för dig eller världen? Med ganska små medel kan alla förbättra sin attityd och sitt beteende och hjälpas åt mot en bättre värld för både människor, djur och natur.

Dina val har direkt genomslag på dem som vill tjäna pengar på de val du gör!