Anmäl

Anmälan om vanvård av djur!

Tveka aldrig att göra en anmälan om du misstänker vanvård av djur. Djur lider precis som människor vid t ex svält och smärta. Dokumentera det du bevittnar om det går, t ex med kamera eller mobiltelefon. Det kan ha stor betydelse för djuren att ordentlig dokumentation finns. Tala om möjligt först med den som du tänker rikta anmälan mot. Hänvisa gärna till det som länsstyrelsen själv skriver här nedan. Kanske personerna behöver hjälp med djuren. Har du möjlighet så hjälp om du kan eller kontakta någon som kan hjälpa. Ibland som t ex med katter är tanken att hjälpa men det kan lätt gå överstyr om katterna inte kastreras och bara förökar sig.

Länsstyrelsen i Skånes hemsida sep 2015
Det är till länsstyrelsen du ska vända dig om du misstänker vanskötsel av djur.
Enligt lagen ska alla djur som hålls av människor behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande. Det är länsstyrelsens djurskyddsinspektörer som har till uppgift att kontrollera att lagen efterlevs.”

För att anmäla:
Vill du vara anonym ber vi dig att ringa in din anmälan.”
(Läs mer på Länstyrelsen i Skånes hemsida. Där finns också ett formulär man kan fylla i och skicka in sin anmälan + bilder.)

”E-post: djurskydd.skane@lansstyrelsen.se
Notera: E-post som skickas till oss blir en allmän handling och kan vid begäran göras offentlig.”

Telefon: 010-22 41 350 mellan 9-11 och 13-15 vardagar.
Akuta ärenden utanför kontorstid hänvisas till polisens växel
114 14.”

Anmäl till Polisen!
Ring alltid till polisen och anmäl när du har hittar ett djur som kommit bort från sin ägare. Kan vara lite besvärligt med katter. Är inte helt lätt att komma dem nära alla gånger, men det går att tala om var den sågs om inte annat. Förhoppningsvis har ägaren anmält katten försvunnen och polisen har den i registret redan.
Ring polisens växel tfn 114 14.

Kolla också andra media: www.HittaKissen.se, olika facebook-sidor och kattorganisationers hemsidor där det ofta finns en ”efterlystsida”.

Kontakta ägarregister för djur!
Du kan också kontakta register som www.sverak.se och www.djurid.se som också har jourtelefon 08-795 30 50. Är djuret märkt kan du hitta ägaren direkt! Engagera dig för djurets skull.

Jag heter Findus och är kastrerad, katten findus
har halsband, är märkt och bor i
en inhägnad trädgård hos en familj
som är rädd om mig och som jag är rädd om.

 

 

 

Djur och människor i situationer där våld förekommer är väldigt utsatta. Problemet är att det ofta sker i det tysta.Våld i nära relationer finns där våldsutövaren spelar ut människa och djur mot varandra och på det sättet gör situationen värre. Det finns en ideell organisation som heter VOOV som försöker hjälpa i de här svåra situationerna.

På deras hemsida https://voovhem.wordpress.com/ kan du under menyerna >Kontakt< och >VOOV i landet< hitta den förening som är närmast dig och hur du kan få hjälp. Texten nedan är hämtad från deras hemsida.

VOOV – Veterinär Omtanke om våldsutsatta
”Riksförbundet VOOV – Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta – har anslutna lokalföreningar runt om i landet. Organisationen startades som förening 2009 av veterinärer och veterinärstudenter med syfte att underlätta för våldsutsatta personer att ta sig ur en våldsrelation genom att ta hand om deras husdjur tillfälligt.

De flesta skyddade boenden i Sverige saknar eller har mycket begränsade möjligheter för våldsutsatta att ta med sig sitt husdjur, ofta på grund av allergier. VOOV förmedlar därför, genom de organisationer som möter och hjälper våldsutsatta, tillfälliga jourhem åt djuren när djurägaren befinner sig i skyddat boende. Kontakten med VOOV förmedlas via socialtjänst, polis, kvinnojour och brottsofferjour.

Alla engagerade inom VOOV arbetar helt ideellt. Det finns därmed inget kansli eller liknande att vända sig till.”